De lichte zorgtaken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de ondersteuning bij persoonlijke zorgtaken. Lees meer
De persoonlijke zwaardere zorg, zoals verpleging en medische zorg, oftewel de geïndiceerde zorg. Lees meer
De éénmalige en korte werkzaamheden, zoals klussen, administratie, wasservice etc. Lees meer

Zorgorganisatie / Gemeente aansluiten

Als Zorgorganisatie of Gemeente heeft u de mogelijkheid een extra service te bieden aan uw cliënt door gebruik te maken van ons zelfzorgmodel*. U kunt uw cliënt niet alleen méér keuzemogelijkheden bieden hoe de totaal gewenste hulp of zorgvraag in te vullen, maar ook het netwerk van de cliënt versterken en voorzien in de wensen en behoeften die belangrijk zijn voor het welzijn van uw cliënt.

 

Als Zorgorganisatie of Gemeente de beste hulp bieden aan uw cliënt

Het zelfzorgmodel van Zelfindehand is de eerste en enige hulpvorm in Nederland waar burgers zelf verantwoord hulp- en zorgvragen onderling ‘wit’ met elkaar regelen. Als organisatie of instelling kunt u ons zelfzorgmodel inzetten voor uw cliënt en een oplossing bieden voor aanvullende wensen en behoeften die een cliënt heeft. Zo kunt u als organisatie naast de geïndiceerde zorg behulpzaam zijn bij het organiseren van aanvullende hulp- en zorgvragen die mensen zelf zouden moeten regelen en betalen.

 

Hoe kunt u deelnemen

Als Zorgorganisatie of Gemeente maakt u gratis een account aan. U vult de gegevens in van de betreffende medewerker die namens uw organisatie gebruik maakt van ons zelfzorgmodel en kiest voor de optie: ‘Ik ben zorgprofessional en/of treed op namens een zorginstelling, organisatie of Gemeente’. Het KvK-nummer en de vestigingsgegevens zijn verplichte velden, zodat na controle van alle gegevens een ‘Erkend’ status zichtbaar bij uw profiel verschijnt. De overige in te vullen gegevens zijn ter versterking van uw profiel, oftewel het profiel van de betreffende medewerker die namens uw organisatie een advertentie plaatst voor uw cliënt.

 

Voordelen

  • Op een nieuwe manier samenwerken met burgers, waarbij er samen wordt gekeken naar oplossingen en mogelijkhedensociaal netwerk, zorgorganisatie, gemeente
  • Zelfredzaamheid bevorderen en op een goede manier invulling geven aan verantwoordelijkheden
  • Mensen bedienen in hun zorg- en hulpvragen
  • Mantelzorgers mogelijkheden bieden om hulp in te schakelen
  • Hulpvragers stimuleren om eigen vaardigheden en talenten in te zetten ter compensatie van de ondersteuning die diezelfde hulpvrager zelf nodig heeft
  • Medewerkers van uw organisatie inzetten voor hulp- en zorgvragen van een cliënt, zodat zij naast hun baan in loondienst, inkomsten uit overige werkzaamheden (bijverdiensten) hebben
  • Bijverdiensten gaan buiten de organisatie/instelling om, waardoor deze bij evt. controle geen risico loopt op sancties
  • Deelnemers zijn door hun inschrijving bij Zelfindehand bekend met de regels van de Belastingdienst, waardoor men niet doelbewust de regels van de Nederlandse wetgeving kan omzeilen
  • Mogelijkheid om meerdere accounts aan te maken onder hetzelfde KvK-nummer. Het eerste aangemaakte account is echter leidend.

*Ter introductie wordt ons zelfzorgmodel het eerste jaar gratis aangeboden. Wanneer deelname aan het zelfzorgmodel na afloop van deze periode goed bevalt, worden deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld te blijven deelnemen op basis van een schappelijke nader te bepalen abonnementsvorm, gebaseerd op het gemiddelde gebruik van het afgelopen jaar. U krijgt hierover bericht op het eerst aangemaakte account binnen uw organisatie.