De lichte zorgtaken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de ondersteuning bij persoonlijke zorgtaken. Lees meer
De persoonlijke zwaardere zorg, zoals verpleging en medische zorg, oftewel de geïndiceerde zorg. Lees meer
De éénmalige en korte werkzaamheden, zoals klussen, administratie, wasservice etc. Lees meer

CAT II Zwaardere zorg

Persoonlijke zorg zoals verpleging en medische zorg

verpleging, persoonlijke verzorging, zorg verlenen, verzorging

  • Begeleiding: voor gezinnen en/of personen met lichamelijke of verstandelijke handicap
  • Persoonlijke verzorging: Douchen, wassen op bed, aankleden, scheren en hulp bij: toiletgang, eten en drinken of aandoen van steunkousen
  • Verpleegkundige zorg: hulp bij medicijnen, wondverzorging, injecties, toedienen sondevoeding etc.
  • 24-uurs zorg en terminale zorg

Alleen uit te voeren door formele zorgverleners die BIG geregistreerd zijn, m.u.v. Persoonlijke verzorging.

 

Zorg zo betaalbaar mogelijk houden? Dat kan!

Burgers ondersteunen elkaar d.m.v. het zelfzorgmodel van Zelfindehand en delen samen de verantwoordelijkheid. Zorgorganisaties en Gemeentes kunnen eveneens gebruik maken van ons zelfzorgmodel en oplossingen bieden voor hulp- en zorgvragen die mensen zelf moeten regelen en betalen.

De Gemeente regelt eventuele gepaste ondersteuning vanuit de WMO, o.a. Huishoudelijke zorg uit CAT I en Begeleiding uit CAT II en de zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging, zie ook hierboven Persoonlijke verzorging en Verpleegkundige zorg. Deze zorg wordt geïndiceerd door verpleegkundigen. Echter wanneer bepaalde taken door uzelf geregeld moet worden of u vind de eigen bijdrage te hoog voor bijv. een indicatie huishoudelijk hulp, dan kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van het zelfzorgmodel van Zelfindehand.

Geef mij direct toegang tot het zelfzorgmodelAanmelden

Indien u 24 uurs-zorg (zeer zware zorg, zie CAT II) nodig heeft, dan kunt u een indicatie indienen bij het CIZ (voor zorg met verblijf in een instelling). Thuis (blijven) wonen kan ook, mits deze zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Deze zorg krijgt u via de wet Wlz.


Van een wijkverpleegkundige wordt verwacht dat zij maatwerk levert en cliëntgerichte zorg. Zij indiceert alleen ‘noodzakelijke’ zorg en houdt hierbij rekening met de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de burger. De wijkverpleegkundige vormt daarom een belangrijke schakel tussen het medische en sociale domein. Om deze verbinding met het sociale netwerk te vergemakkelijken kunnen wijkverpleegkundigen en burgers handig gebruik maken van Zelfindehand. Door samen een sociaal netwerk te vormen is het mogelijk om sneller in te springen op zorg die iemand nodig heeft.

Naast persoonlijke zorg zijn vaak ook voorzieningen nodig uit het sociale domein zoals huishoudelijke hulp. Via Zelfindehand is dit gemakkelijk te coördineren. Want ook al wordt deze ondersteuning geregeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), het zijn de sociale netwerken die dit uiteindelijk voor het grootste deel op moeten vangen.

DUS: Indien u voor bepaalde zorg wordt aangesproken op uw zelfredzaamheid en sociale netwerk of indien uw indicatie lager uitvalt dan gewenst, dan kunt u via Zelfindehand uw aanvullende zorg (waarvoor u geen vergoeding krijgt) toch gemakkelijk zelf regelen. Deze zorg valt onder CAT I.

Het is belangrijk dat verpleegkundigen en hulpvragers op een eenvoudige wijze samen kunnen werken met ‘hulp-biedende burgers’ en andere zorgprofessionals, zoals een helpende en een verzorgende. Bouw daarom samen aan dat sociale netwerk en schrijf u in bij Zelfindehand.

Dus bent u:
– Helpende
– Verzorgende
of
– ZZP helpende
– ZZP Verzorgende IG
– ZZP Verzorgende IG niveau 3
– ZZP Verzorgende IG niveau 4
– ZZP Verzorgende IG niveau 5

en zou u graag wat bijverdienen of aan opdrachten komen?

Registreer u dan als particulier (indien u niet bent ingeschreven bij de KvK) en bouw uw eigen sociaal regio-netwerk op.

 

Toelichting CAT II

Deze werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd door Zorgverleners die BIG-geregistreerd zijn. Indien u een ZZP’er in de Zorg bent kunt u eveneens via Zelfindehand aan opdrachten komen. Kijk even of u akkoord kunt gaan met de vermelde tarieven voordat u zich inschrijft. Verder zult u nog aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen die wellicht bij u bekend zijn, zoals:

  • Inschrijving KvK
  • Geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-WUO); of
  • Een vooraf door de Belastingdienst goedgekeurd modelcontract
  • VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag)

N.B.: voor de Belastingdienst bent u een ZZP’er in de Zorg, buiten dienstbetrekking indien u jaarlijks minimaal 3 opdrachtgevers/patiënten heeft.

Let op:
Indien u als hulpvrager in contact komt met een geregistreerde ZZP’er, zult u de tarieven zelf met elkaar overeen moeten komen. Als richtlijn kunt u de tarieven van CAT II aanhouden.