De lichte zorgtaken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de ondersteuning bij persoonlijke zorgtaken. Lees meer
De persoonlijke zwaardere zorg, zoals verpleging en medische zorg, oftewel de geïndiceerde zorg. Lees meer
De éénmalige en korte werkzaamheden, zoals klussen, administratie, wasservice etc. Lees meer

CAT I Lichte zorg

Zorg en hulp voor Particulieren door Particulieren

Schoonmaak en Huishouding

schoonmaakster, ramen zemen, hulp in huis, zorg

 • Schoonmaken huiskamer, sanitair, etc.
 • Ramen lappen
 • Verschonen linnen
 • Dweilen, soppen, stofzuigen, stof afnemen
 • Keukenkastjes, koelkast uitnemen
 • Zolder opruimen

 

Klussen in- en om huis en Zorg verlenen

Het gaat hier om hand- en spandiensten, zoals:samen koken, klussen, zorg verlenen, lichte zorg

 • Tuinonderhoud (basiszaken)
 • Boodschappen of medicijnen ophalen
 • Koken/Oppassen kinderen
 • Kleine administratieve werkzaamheden
 • Uitvoeren klein onderhoud aan de woning
 • Verzorgen huisdieren
 • Brengen en halen van gezinsleden
 • Gezelschap aan huis/Huisoppasser
 • Zorg Verlenen* (ook voor mensen met een PGB)

 

Toelichting CAT I

Deze werkzaamheden worden voornamelijk door particulieren (burgers van alle leeftijden) verricht. De regeling Dienstverlening aan huis is over het algemeen van toepassing en deze regeling is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een bijverdienste voor hooguit drie dagen per week (per hulpvrager). Dus als hulpvrager mag u voor de werkzaamheden uit CAT I maximaal drie dagen per week hulp ontvangen. Het aantal uren per dag is daarbij niet van belang.

U kunt contant afrekenen met de hulpbieder, maar betaling via bankoverschrijving is ook mogelijk. Alle van belang zijnde informatie ontvangt u van Zelfindehand bij inschrijving, zodat er zowel voor hulpvrager als hulpbieder geen onduidelijkheden bestaan. Zo ontvangt u bijv. van Zelfindehand een contract (blanco exemplaar) die u samen in kan vullen om uw gemaakte afspraken in vast te leggen. Er is namelijk wettelijk gezien sprake van een arbeidsovereenkomst indien de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ van toepassing is. Uiteraard vult u deze overeenkomst pas samen in, indien het tussen u beiden klikt en u graag voor de langere termijn en regelmatig meer voor elkaar wilt betekenen. Zie voor meer informatie: De regeling Dienstverlening aan Huis oftewel de Drie Dagen Regeling.

Verder is van belang te weten dat uw bijverdienste meetelt voor de hoogte van evt. toeslagen en als u een uitkering krijgt bent u verplicht de inkomsten te melden aan de uitkeringsinstantie. Indien u zich aanmeldt voor werkzaamheden uit CAT I ontvangt u van Zelfindehand alle van belang zijnde informatie over wettelijke regelingen en gevolgen voor zowel hulpvrager als hulpbieder. Mocht u voor meer dan drie dagen per week als particulier diensten af willen nemen uit CAT I, dan is dit tijdelijk (maanden achtereen) ook mogelijk. Het is erg belangrijk dat u zaken dan goed regelt. Meer informatie over hoe dit wettelijk verantwoord te kunnen regelen is te vinden in het Digitale Handboek van Zelfindehand op pagina 10 ‘Personeel aan huis’.


* Zorg verlenen ofwel Persoonlijke zorg kan zowel betrekking hebben op zorg uit CAT I als CAT II

Bij Zorg verlenen (lichte zorg uit CAT I), waarbij de regeling Dienstverlening aan huis van toepassing is, moet u denken aan mensen die moeilijk ter been zijn en regelmatig hulp nodig hebben, zoals hulp bij uit bed komen, aan- en uitkleden, eten, wassen, scheren, hulp bij middagrust en steunkousen aan- of uittrekken.

Deze werkzaamheden kunnen niet alleen uitgevoerd worden door mantelzorgers of de partner van de hulpvrager, maar ook door burgers met praktijkervaring, mensen in opleiding voor MBO Zorg en Welzijn niveau 2 en mensen die in het bezit zijn een diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 of Verzorgende IG niveau 3.
Dus: Heeft u ervaring met deze lichte zorgwerkzaamheden uit CAT I, schrijf u dan in bij Zelfindehand! U mag deze zorgwerkzaamheden uitvoeren conform de regeling Dienstverlening aan huis.

Ik wil mij graag inzettenAanmelden!

N.B.: U kunt als hulpvrager voor (lichte) zorgwensen altijd proberen een indicatie aan te vragen. Hiervoor moet u bij een wijkverpleegkundige zijn. Lees meer…

Bij zwaardere zorg gaat het om mensen die in een rolstoel zitten of dementie hebben. Zij krijgen geen toegang meer tot een verzorgingshuis en moeten ‘bij voldoende zorg uit de sociale omgeving’ thuis blijven wonen. Zij hebben ‘Persoonlijke Verzorging’ uit CAT II nodig. Deze zorg wordt geïndiceerd door verpleegkundigen en vergoed door de zorgverzekeraar. Wil men deze zorg (of een deel van deze zorg) zelf particulier regelen, dan kan men deze zorg door een BIG geregistreerde zorgverlener uit laten voeren. Hiervoor kunt u zich inschrijven bij Zelfindehand.

U komt niet meer zo snel in aanmerking voor hulp bij het huishouden (WMO). Hiervoor moet u tot een bepaalde doelgroep behoren. Zo moet u een beperking hebben of een chronisch, psychisch of psychosociaal probleem.