De lichte zorgtaken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de ondersteuning bij persoonlijke zorgtaken. Lees meer
De persoonlijke zwaardere zorg, zoals verpleging en medische zorg, oftewel de geïndiceerde zorg. Lees meer
De éénmalige en korte werkzaamheden, zoals klussen, administratie, wasservice etc. Lees meer

Privacy

Als u aan het zelfzorgmodel van Zelfindehand deelneemt, is uw privacy te allen tijde gegarandeerd. Voor Zelfindehand is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van de diensten uit CAT I, II en III. Alle persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt strikt vertrouwelijk behandeld en de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gelet op de aard van de dienstverlening van Zelfindehand is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennis neemt van deze Privacyverklaring.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Zelfindehand verwerkt persoonsgegevens van hulpvragers en hulpbieders wanneer deze zijn aangemerkt als Lid van Zelfindehand, zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden. Wanneer Lid een account aanmaakt, worden persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van diensten uit CAT I, II en III van Zelfindehand. Enkele persoonsgegevens, zoals naam, adres, inschrijfnummer en telefoonnummer zal Zelfindehand bij een match tussen hulpvrager en hulpbieder beschikbaar stellen aan een geregistreerd Lid, zodat u met elkaar in contact kunt treden voor het verrichten van diensten. De overige gegevens houdt Zelfindehand in beheer en zullen indien gewenst alleen met uw toestemming ter beschikking worden gesteld aan een bij Zelfindehand ingeschreven Lid.

Zelfindehand zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken of verkopen.

 

Cookies en Google Analytics

Zelfindehand maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Privacy en veiligheid

Voor bezoekers op Zelfindehand.nl zijn alleen uw voornaam, inschrijfnummer en woonplaats zichtbaar. Dit profiel (met of zonder profielfoto) van Lid is zichtbaar indien Lid een advertentie plaatst. Conversaties tussen leden vinden versleuteld plaats via de website, zodat er geen e-mailadressen worden vrijgegeven tussen leden. Lid heeft het recht eigen persoonsgegevens te wijzigen. Zelfindehand is gerechtigd in geval van wijziging te vragen naar een adequaat identificatiemiddel. Verder verwerken wij uw gegevens onder meer om transacties die u doet via de website uit te kunnen voeren.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, ontvangt u af en toe een nieuwsbrief waarin wij u informeren over interessante nieuwtjes en ontwikkelingen over Zelfindehand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich af kunt melden.
Daarnaast sturen wij u e-mail notificaties bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer u advertenties plaatst of wanneer een geregistreerd Lid reageert op uw advertentie(s).

Verder mag u meedenken over onze website en opmerkingen of suggesties aangeven om ons zelfzorgmodel verder te optimaliseren. Ook kunt u documenten aan ons verstrekken om een erkend status te verkrijgen. Alle gegevens die u aan Zelfindehand verstrekt worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zijn bovendien goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Zelfindehand maakt gebruikt van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om een ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Toepasselijkheid Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden en wordt beheerst door Nederlands recht. Deze Privacyverklaring is daarnaast van toepassing op ieder gebruik dat wordt gemaakt van deze website en de diensten uit CAT I, II en III van Zelfindehand.

 

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacy beleid van Zelfindehand.