De lichte zorgtaken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de ondersteuning bij persoonlijke zorgtaken. Lees meer
De persoonlijke zwaardere zorg, zoals verpleging en medische zorg, oftewel de geïndiceerde zorg. Lees meer
De éénmalige en korte werkzaamheden, zoals klussen, administratie, wasservice etc. Lees meer

Over ons

Zelfindehand is een particuliere organisatie, opgericht om mensen een handreiking te geven om maatschappelijk te participeren, zodat mensen samen zelfredzaam zijn. Zelfindehand heeft jarenlange kennis en ervaring met financiële dienstverlening op een breed gebied. Vanuit ons vakgebied staan wij dicht bij de zorg. In het kader van de innovatie in de zorg, willen wij samen met u verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving. Dit willen wij doen, door een zelfzorgmodel te leveren dat van sociale waarde is. Door onze ervaring in formele- en informele zorgprocessen weten wij waardevolle informatie te bieden. Hierdoor zijn burgers op een eenvoudige manier zelfredzaam en krijgen zorgprofessionals meer ruimte voor de niet-toewijsbare taken. Burgers en zorgprofessionals hebben recht op duidelijkheid m.b.t. de sociale wetgeving. De vraag is: ‘Hoe kunnen we samen verantwoord omgaan met zelfzorg’?

 

Participeren voor iedereen mogelijk

Niet iedereen is in dezelfde mate in staat om zelfredzaam te zijn. Mensen van jong tot oud hebben soms ruggensteun nodig. Het ondersteunen van mensen bij het maken van de juiste keuzes, waarbij uzelf de regie in handen houdt. Dát is wat wij belangrijk vinden! Het geeft ons veel voldoening om concreet bij te kunnen dragen aan de invulling van zorgvragen. Vertrouwen en wederzijds respect staan hoog bij ons in het vaandel en wij hebben een open en laagdrempelig karakter. Wij willen iedereen zo goed mogelijk van de juiste informatie voorzien en staan open voor uw persoonlijke aanvullingen, ideeën of suggesties.

De opzet van Zelfindehand is: ‘Elkaar een impuls geven, zodat er een verandering teweeg wordt gebracht die onze samenleving socialer maakt’. Door voor elkaar klaar te staan, gewoon wanneer het u uitkomt en door samen verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we de verandering van onze participatiemaatschappij vorm geven en realiseren. Participeren doe je samen, om er samen beter van te worden. Elkaar op een gemakkelijke manier ondersteunen zonder ergens aan vast te zitten. Dit willen wij verwezenlijken door dit zelfzorgmodel aan te bieden, waarin hulp vragen en hulp bieden voor iedereen gelijk is en regels van de wet eenvoudig nageleefd kunnen worden.

zelfzorgmodel, participeren, hulp vragen, hulp bieden, over ons
Participeren doe je zo

Zelfindehand heeft aandacht voor hulp aan mensen in het algemeen. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij om de zoektocht naar betaalbare hulp voor u te vergemakkelijken en begeleiden u in het toepassen van de regels van de wet. ‘Oprecht aandacht voor een ander’ en ‘goed zijn voor elkaar’, daar willen wij een bijdrage aan leveren. Vanuit de praktijk weten wij dat mensen vaak geen idee hebben waar men terecht kan, waar men voordeel uit kan halen en hoe men met dingen om moet gaan. Zowel hulpvrager als hulpbieder kan d.m.v. ons zelfzorgmodel op eenvoudige wijze hulp bieden en ontvangen, zonder instanties ertussen.

Kennis en diensten delen, dat is het doel van Zelfindehand, want efficiënt werken doe je niet alleen. Doet u mee?