De lichte zorgtaken, zoals schoonmaakwerkzaamheden en de ondersteuning bij persoonlijke zorgtaken. Lees meer
De persoonlijke zwaardere zorg, zoals verpleging en medische zorg, oftewel de geïndiceerde zorg. Lees meer
De éénmalige en korte werkzaamheden, zoals klussen, administratie, wasservice etc. Lees meer

Disclaimer

Zelfindehand besteed uiterste zorg aan het actueel houden van gegevens en informatie op deze website. Desalniettemin kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. Zelfindehand aanvaard daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden. Ook is Zelfindehand niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Verder sluit Zelfindehand alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houd met het gebruik van www.zelfindehand.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zelfindehand. Wel mag u informatie op deze internetsite afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Suggesties of opmerkingen over de inhoud van de site, kunt u via ‘Contact’ aan ons kenbaar maken.

Zelfindehand behoud zich recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© copyright Zelfindehand